Tổng hợp các mẫu trang trí tiểu sử Facebook đẹp 2021

chào mừng bạn đến Daominhha.com.vn trong bài viết hôm nay. Sau đây, mình xin chia sẻ với các bạn một số mẫu trang trí profile Facebook đẹp nhất năm 2021 hiện nay.

Như các bạn đã biết Facebook hiện đang là một trong những mạng xã hội phát triển mạnh mẽ. Và nó có số lượng người dùng lớn nhất trên thế giới. Vì vậy, Facebook là một trong những nơi giúp chúng ta giải trí. Thư giãn và trò chuyện với mọi người trên Internet.

Tuy nhiên, khi vào trang cá nhân, cũng như trang cá nhân của ai đó trên Facebook. Đôi khi chúng ta sẽ bắt gặp những Hồ sơ có trang trí rất đẹp trong phần tự trình bày. Đây là những gì mọi người thường gọi là hồ sơ Facebook. Vậy làm thế nào để bạn trang trí một hồ sơ Facebook đẹp? Vì vậy, để giúp bạn làm điều này. Vì vậy, ngay sau đây, tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số mẫu profile Facebook đẹp nhất năm 2021.

Hồ sơ Facebook là gì?

Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu hồ sơ Facebook là gì. Facebook bio hay gọi nôm na là phần giới thiệu bản thân trên trang Facebook cá nhân.

Đối với nick (tài khoản) Facebook, chúng ta sẽ có phần giới thiệu bản thân. Vị trí giới thiệu hoặc tiểu sử này nằm ở đầu cột bên trái màn hình khi chúng ta nhìn vào. Sau đây bạn có thể giới thiệu sơ qua về bản thân và bày tỏ quan điểm của mình một cách ngắn gọn tại đây.

Hồ sơ Facebook là gì?

Hiện nay, có rất nhiều người có những cách trình bày và trang trí phần profile Facebook này vô cùng đẹp mắt và độc đáo. Vì vậy, sau đây mình xin chia sẻ với các bạn một số mẫu profile Facebook đẹp nhất. Bạn có thể tham khảo cũng như sao chép và sử dụng.

Các Mẫu Trang Trí Hồ Sơ Facebook Đẹp

Không để các bạn chờ lâu nữa. Ngay sau đây, mình xin chia sẻ với các bạn một số mẫu trang trí profile Facebook đẹp và ngắn gọn. Tất cả những gì bạn cần làm là sao chép và dán nó vào hồ sơ Facebook của mình. Và viết các câu và đoạn văn về bản thân bạn.

Và ngay dưới đây là một số khung trang trí hồ sơ Facebook đẹp nhất năm 2021. Bạn có thể tham khảo, sao chép và sử dụng:

]
▂▄▅█████████▅▄▃▂
I█████████████████████].

Vô hạn (bởi vì tôi yêu bạn)
00:43 5:28
⇆ ㅤ ㅤ ◁ ㅤ ㅤ ❚❚ ㅤ ㅤ ▷ ㅤ ㅤ ㅤ ↻

°。 °

°。 °

╔ ═ ═. ·: · .☽✧ ✧☾. ·: ·. * Áy ╗

Viết tiểu sử của bạn ở đây

╚ ═ ═. ·: · .☽✧ ✧☾. ·: ·. * Áy ╝

⌌⊱⇱⊶⊷⊶⊷⊶⊷⊶⊷⊰⌍

Vị trí viết tiểu sử

⌎⊱⊶⊷⊶⊷⊶⊷⊶⊷⇲⊰⌏

. • ° ✿ ° •.

° •. . • °

• ° + ° •

° • + • °

┎┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┒

┖┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┚

╔treppersprisover co,

╚treppersprisover co,

╔⊶⊶⊶⊶⊶✞⊷⊷⊷⊷⊷╗

╚⊶⊶⊶⊶⊶✞⊷⊷⊷⊷⊷╝

┌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌┐

└╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌┘

╭──────────╮

╰──────────╯

———————————————

???????? ̂ ???? ???????? ̀ ???? ???????? ̂̀ ???????? – ???????? ‘???? ???????? ̛̣ ???????????? ̉ ???? ???????? ̂́ ????

———————————————

° • • °

° • • °

╔ ═

╚ ═

???? ღ ═ áy

???????? ̂ ???? ???????? ̀ ???? ???????? ̂̀ ???????? – ???????? ‘???? ???????? ̛̣ ???????????? ̉ ???? ???????? ̂́ ????

???? ღ ═ áy

━━━━━━━━┛ ✠ ┗━━━━━━━━

━━━━━━━━┓ ✠ ┏━━━━━━━━

╔trepperspris ° ∴, * ⋅✲pperspris 〖✰〗 đập ươn ═ *, ∴ ° đập,

╚ ═, ═ ═ ═ ═

╔treppersoverpris domains co te te

╚treppersoverpris domains co te te

◤━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◥

◣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◢

︻⋆︻⋆︻⋆︻⋆︻⋆︻⋆︻⋆︻⋆︻⋆︻⋆︻⋆︻⋆︻

︼⋆︼⋆︼⋆︼⋆︼⋆︼⋆︼⋆︼⋆︼⋆︼⋆︼⋆︼⋆︼

╓treppersprisoverprisover ☆ ☆ Thử đại diện ☆

╙treppersprisoverprisover ☆ ☆ Thử đại diện ☆

╒◖treppersprisoverprisoverboardsboardsboardsboardsboardsboards KQoveroverprisoverprisoverpris Internet man Internetprisover man cám ╒◖ man

⸢ ⸣

⸤ ⸥

╘◖treppers ═

╭⋟──────────────────────────╮

✦✧✦✧

╰──────────────────────────⋞╯

*。 ☆。

★. U0026quot; /.★

★. / | . ★

*。 ☆。

┏━━━━━━) ❁ (━━━━━━┓

┗━━━━━━) ❁ (━━━━━━┛

❉ ╤╤╤╤ ✿ ╤╤╤╤ ❉

❉ ╧╧╧╧ ✿ ╧╧╧╧ ❉

╭ ╮

╰ ╯

┏━━━✦ |) (| ✦━━━┓

┗━━━✦ |) (| ✦━━━┛

╓┈♔◦☓◦☙◦♔◦☙◦☓◦♔┈╖

╙┈♔◦☓◦☙◦♔◦☙◦☓◦♔┈╜

╔ ━▒

╚ ━▒

┌┄◦◡◦┄◦◡◦┄┐

┖┄◦◠◦┄◦◠◦┄┚

???? ⋅ ???? ⋅

???? ⋅ ???? ⋅

┴┈┈┈┈ ■ ┈┈┈┈┴

┬┈┈┈┈ □ ┈┈┈┈┬

━━━━━━━━━ ▲ ━━━━━━━━━

━━━━━━━━━ ▼ ━━━━━━━━━

▕▔▔▔▔▔▔▿▔▔▔▔▔▔▏

▕▵▏

▛▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝ ▜

▙ ▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▟

| Áy ╾╮

| Áy ╾╯

Áy

╘treppersprisover cove te te lan

╱ ╲

╲ ╱

┏┘ ⊆ ♠ ⊇ └┓

┗┐⊆ ♠ ⊇┌┛

┏ ━━┅━━━┅━━ ┓

┗ ━━┅━━━┅━━ ┛

⇘ ⇙

⇗ ⇖

——————–––––––— \

\ –––––————————–– /

● ▬▬▬▬▬1⇩⇩1▬▬▬▬▬ ●

● ▬▬▬▬▬1⇧⇧1▬▬▬▬▬ ●

-ˋˏ *. ·: · .⟐. ·: ·. * –

-ˋˏ *. ·: · .⟐. ·: ·. * –

┍━━━━ »•» ???? «•« ━━━━┑

┕━━━━ »•» ???? «•« ━━━━━┙

┌─────━┿──┿━─────┐

└─────━┿──┿━─────┘

• ~ ❉᯽❉ ~ • ─────◥

• ~ ❉᯽❉ ~ • ─────◢

– ° —✞ – ✞ – ✞— ° -╮

– ° —✞ – ✞ – ✞— ° -╯

◢✥◣

◥✥◤

⋰ ⋱

⋱ ⋰

╱╲❀╱╲╱╲❀╱╲╱╲❀╱╲

╲╱❀╲╱╲╱❀╲╱╲╱❀╲╱

⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢

⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣

• ╔treppersover ◄ °

• ╚treppersover ◄ °

● ╭╮╭╮╭╮╭╮╭╮╭╮╭╮ ●

━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━

● ╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯ ●

↱ ↰

↳ ↲

╔⏤⏤⏤⏤╝❀╚⏤⏤⏤⏤╗

╚⏤⏤⏤⏤╗❀╔⏤⏤⏤⏤╝

◞┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈◟

◝┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈◜

◤◢◣◥◤ ◢◣ ◆ ◢◣◥◤◢◣◥

◣◥◤◢◣ ◥◤ ◆ ◥◤◢◣◥◤◢

┈ ┈ ┈ ⋞ ⟨⏣⟩ ⋟ ┈ ┈ ┈

━◦ ○ ◦━◦ ○ ◦━◦ ○ ◦━◦ ○ ◦━◦ ○ ◦━◦ ○ ◦━

. • ´ * ¨` * • ✿ • * `¨ *` • .¸✯

• ❅──────✧❅✦❅✧───────❅ •

Áy áy

° l || l ° l || l ° l || l ° l || l ° l || l ° l || l ° l || l ° l || l ° l || l ° l || l °

° »。« ° ╳

???????????????????????????????????????????? ??? ??????

▢▢▢

☹☻☹☻☹☻☹☻☹☻☹☻☹☻☹☻☹☻☹☻☹

⚛ “” “” “◆” “” “” ⚛

I͢ ….. I͢ ….. I͢ ….. I͢ ….. I͢ ….. I͢ ….. I͢ ….. I͢ ….. I͢. ….

◦◦, `° .✽✦✽.◦.✽✦✽. ° `, ◦◦

● ◉ ◎ ◈ ◎ ◉ ●

➴➵➶➴➵➶➴➵➶➴➵➶➴➵➶

≡≡≡≡≡ ≡≡≡≡≡ ≡≡≡≡≡ ≡≡≡≡≡ ≡≡≡≡≡

───✱ * .。:。 ✱ * .:。 ✧ * .。 ✰ *.:。 ✧ * .。:。 * .。 ✱ ───

─── ・。 ゚ ☆: * .☽. *: ☆ ゚. ───

– – – –

° ˖✧✿✧˖ ° ╞ Featelve

…. :::: ** • ° ☸ ° • ** ::::….

** ✿❀ ○ ❀✿ **

° ——– ••• ——- ∆ °odas ——– ••• ——- ∆ °

∘₊✧───────✧₊∘

•: •. •: •. •: •: •: •: •: •: •: • ☾☼☽ •: •. •: •. •: •: •: •: •: •: •: •

——— • ♧ • • • ———

✿ ° • ∘ɷ∘ • ° ✿… ✿ ° • ∘ɷ∘ • ° ✿… ✿ ° • ∘ɷ∘ • ° ✿

° ° ․┈┈┈┈

*。 • • *。 °。 * •

♪ ° • ° ∞ ° • ° ♪ ° • ° ∞ ° • ° ♪ ° • ° ∞ ° • ° ♪ ° • ° ∞ ° • ° ♪

⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜

*. ° • ★ | • ° ∵ ∵ ° • | ☆ • °. *

»» ——————— ►

?

∙∙∙∙∙

· ¯ · ♩ ¸¸ ♪ · ¯ · ♫ ¸¸¸ ♬ · ¯ · ♩ ¸¸ ♪ · ¯ · ♫ ¸¸

▬▬ιtreppersprisover co,

♫ ♪ .ılılıll | ̲̅̅ ● ̲̅̅ | ̲̅̅ = ̲̅̅ | ̲̅̅ ● ̲̅̅ | Được rồi. ♫ ♪

˚˙ ༓ ࿇ ༓ ˙˚˙ ༓ ࿇ ༓ ˙˚˙ ༓ ࿇ ༓ ˙˚

– ::: —— :: ——————-> ◇ <——————— :: —— ::: -

⊶⊷⊶⊷⊶⊷⋆⊶⊷⊶⊷⊶

╞╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╡

≪ ° ❈ ° ≫≪ ° ❈ ° ° ❈ ° ≫≪ ° ❈ ° ≫

♧ ⌞⌝⌟⌜⌞⌝⌟⌜⌞⌝⌟⌜⌞ ♧

¤━━━¤ ° ¤━━━¤ ° ¤━━━¤ ° ¤━━━¤

· ̊‧̥ ° ̩̥˚̩̩̥͙ ° ̩̥‧̥ · ̊‧̍̊ ° ̩̥˚̩̩̥͙ ° ̩̥ · ͙ * ̩̩͙˚̩̥̩̥ * ̩̩̥͙ · ̩̩̥͙ * ̩̩̥͙˚̩̥̩̥ * ̩̩͙‧͙ ° ̩̥˚̩̩̥͙ ° ̩̥ · ̊‧̥ ° ̩̥˚̩̩̥͙ ° ̩̥‧̥ · ̊‧̍̊

✧⋄⋆⋅⋆⋄✧⋄⋆⋅⋆⋄✧⋄⋆⋅⋆⋄✧⋄⋆⋅⋆⋄✧

???????????? Áy

┬┴┬┴┤┈┈┈┈┈┈┈┈├┬┴┬┴

| × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

☾ ⋆ * ・ ゚: ⋆ * ・ ゚: ⠀ * ⋆. *: ・ ゚ .: ⋆ * ・ ゚: .⋆

❁ ≖≖✿❁ ≖≖✿❁ ≖≖✿❁ ≖≖ ❁

⋅ • ⋅⋅ • ⋅⊰⋅ • ⋅⋅ • ⋅⋅ • ⋅⋅ • ⋅ ∙ ∘☽ ༓ ☾∘ ∙ • ⋅⋅⋅ • ⋅⋅⊰⋅ • ⋅⋅ • ⋅⋅ • ⋅⋅ • ⋅

•• •• ✼

Ppers ω ppers ╰ ☆ ╮ đập, ═

• ┈┈┈ •• ✦ ❤ •• ┈┈┈ •

• ······

_________________________________________

Áy

. • * •. • * •. • * •. • * •. • * •. • * •.

»» ————— ¤ ————- ««

☠◉☠◉☠◉☠◉☠◉☠◉☠◉☠◉☠◉☠◉☠◉☠◉☠

───── ⋆⋅ ☆ ⋅⋆ ─────

——————————————— ✞

· · · ???? · ─────── · · ·

▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▃ ▂

◈◈◈▣▣◈◈◈▣▣◈◈◈▣▣◈◈◈

⎽⎼⎻⎺⎺⎻⎼⎽⎽⎼⎻⎺⎺⎻⎼⎽⎽⎼⎻⎺⎺⎻⎼⎽⎽⎼⎻⎺⎺⎻⎼⎽⎽⎼⎻⎺⎺⎻⎼⎽⎽⎼⎻⎺⎺⎻⎼⎽⎽⎼ ⎻⎺⎺⎻⎼⎽⎽⎼⎻⎺⎺⎻⎼⎽

* ✧ ・ ゚: * ✧ ・ ゚: * ✧ ・ ゚: * ✧ ・ ゚: * ✧ ・ ゚: * ✧ ・ ゚:

???? ღ ೋ──────────

◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

❀⊱┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄⊰❀

✿〕 〔────── ──────

━━━━━━.゜ ✿ ฺ ✿ ฺ ゜ .━━━━━━

༛ ༛ ༛ ༛ () ༛ ༛ ༛ ༛

•• •• ● •• ••

✧ ▬▭▬ ▬▭▬ ✦✧✦ ▬▭▬ ▬▭▬ ✧

•• ••

Áy

● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ●

■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

• ─────⋅☾ •

█ ✪ █▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ✪ █

「₪」 ━━─━─━─━

◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤

◑ ━━━━━ ▣ ━━━━━ ◐

▅▄▃▂▃▄▅

• ◌ • ◌ • ◌ • ◌ • ◌ • ◌ • ◌ • ★ • ◌ • ◌ • ◌ • ◌ • ◌ • ◌ • ◌ •

· ❆ ·

(Ppers─────────────────

█▒▒▒▒▒▒▒█ ◈ █▒▒▒▒▒▒▒█

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

▐▐

࿇ ω ━━━━✥◈✥━━━━ ═

❖ ── ✦ ── 「✙」 ── ✦ ── ❖

❢◥ ▬▬▬▬▬▬ ◆ ▬▬▬▬▬▬ ◤❢

▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰

▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃

: *: ◇: *: ◆: *: ◇: *: ◆

╬╬treppersprisoverprisoverboardsboardsboardsboardsboardsboardsboardsboards KQ ╬╬

◤◢◣◥◤◢◣◥◤◢◣◥◤◢◣◥

❪ ❁ ❫ ❛ ━━━━━━ · · ━━━━━━ ❜

•• ✎ •• 』

▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣

: ۞: ••: ۞: ••: ۞: ••: ۞: ••: ۞:

✩̣̣̣̣̣ͯ┄ • ͙✧⃝ • ͙┄✩ͯ • ͙͙✧⃝ • ͙͙✩ͯ┄ • ͙✧⃝ • ͙┄✩̣̣̣̣̣ͯ

»✜« ✜ »✜« ✜ »✜« ✜ »✜

llıllııllıllı

✧❁❁❁✧✿✿✿✧❁❁❁✧

• ⋅⊰ ∙ ∘☽ ༓ ☾∘ ∙ ⊱⋅ • ⋅

Ngoài ra, nếu bạn muốn tạo chữ trang trí hồ sơ Facebook đẹp. Sau đó, bạn có thể sử dụng công cụ viết gạch bỏ chữ cái – Phông chữ đa dạng và đẹp mắt đây. Để có thể tạo ra một văn bản typographic đẹp mắt nhất.

sơ yếu lý lịch

Như vậy trên đây mình đã chia sẻ về những mẫu trang trí profile Facebook đẹp nhất. Hi vọng với những thông tin hữu ích này. Nó sẽ giúp bạn trang trí trang cá nhân của mình sao cho đẹp và nổi bật nhất. Chúc may mắn!

Leave a comment