Hướng dẫn cách cài đặt tiếng Việt cho bộ phần mềm Office 2013

Hướng dẫn cách cài tiếng Việt cho Microsoft Office 2013. Với giao diện tiếng Việt, bạn sẽ sử dụng Office 2013 dễ dàng hơn rất nhiều. Cài đặt ngay!

Hướng dẫn cài đặt tiếng Việt cho gói phần mềm Microsoft Office 2013

Bước 1: Tải xuống bộ cài tiếng Việt cho Office 2013nhớ chọn 32 bit hoặc 64 bit theo dõi máy tính của bạn

Bộ cài Office 2013 tiếng Việt cho Windows 32 bit

Kích thước: 121.75 MB —– Loại tập tin: EXE

Bộ cài Office 2013 tiếng Việt cho Windows 64-bit

Kích thước: 128.20 MB —– Loại tập tin: EXE

Bước 2: Chạy File đã tải xuống

Bước 3: xem lại phần Tôi chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này sau đó nhấn nút Tiếp tục

Hướng dẫn cài đặt tiếng Việt cho gói phần mềm Microsoft Office 2013

Bước 4: chọn Cài đặt ngay (cài đặt bằng tiếng việt cho tất cả các công cụ trong bộ Office) hoặc Cá nhân hóa (chỉ một cài đặt bằng tiếng việt cho một số công cụ trong bộ Office mà bạn chọn)

Hướng dẫn cài đặt tiếng Việt cho gói phần mềm Microsoft Office 2013

Bước 5: Start quá trình cài tiếng việt cho Office 2013

Hướng dẫn cài đặt tiếng Việt cho gói phần mềm Microsoft Office 2013

Bước 6: thông báo cài đặt ngôn ngữ tiếng việt cho Office 2013 sự thành công. Bạn bấm nút Để đóng để đóng cửa sổ cấu hình.

Hướng dẫn cài đặt tiếng Việt cho gói phần mềm Microsoft Office 2013

Bước 7: bạn mở một công cụ trong bộ Office 2013, ở đây tôi sẽ chọn Word. Sau khi mở, nhấn nút Mở các tài liệu khác

Hướng dẫn cài đặt tiếng Việt cho gói phần mềm Microsoft Office 2013

Bước 8: chọn Lựa chọn trong menu bên trái

Hướng dẫn cài đặt tiếng Việt cho gói phần mềm Microsoft Office 2013

Bước 9: Sau khi cửa sổ Word Options mở ra, hãy chọn Cách diễn đạt trong menu bên trái. Sau đó nhìn sang bên phải, tại Chọn ngôn ngữ chỉnh sửa bạn nhấp vào dòng tiếng Anh sau đó nhấn nút đặt làm mặc định

Hướng dẫn cài đặt tiếng Việt cho gói phần mềm Microsoft Office 2013

Bước 10: Cửa sổ xác nhận xuất hiện, nhấn nút. đúng đạt được một thỏa thuận

Hướng dẫn cài đặt tiếng Việt cho gói phần mềm Microsoft Office 2013

Bước 11: Tiếp tục nhìn xuống phần Chọn ngôn ngữ hiển thị và trợ giúp lựa chọn tiếng Anh trong cả hai phần và sau đó nhấn nút. đặt làm mặc định trong các phần tương ứng. Sau đó nhấn nút Được chứ bên dưới để lưu các thay đổi.

Hướng dẫn cài đặt tiếng Việt cho gói phần mềm Microsoft Office 2013

Bước 12: xuất hiện thông báo yêu cầu khởi động lại Office 2013 để thực hiện các thay đổi. Bạn bấm nút Được chứ Sau đó, đóng Word và mở lại.

Hướng dẫn cài đặt tiếng Việt cho gói phần mềm Microsoft Office 2013

Kết quả là Office 2013 đã là tiếng Việt hoàn toàn

Lưu ý: Để chuyển sang giao diện tiếng Anh, bạn thực hiện tương tự các bước 7, 8 và ở bước 9, 11 thay vì chọn Tiếng Việt, hãy chọn Tiếng Anh (English).

Hướng dẫn cài đặt tiếng Việt cho gói phần mềm Microsoft Office 2013

Chúc may mắn!!!

Nguồn : thuthuattienich.com

Leave a comment