Cách thay đổi tốc độ chuột trên Windows 10 & Windows 11

Không hài lòng với tốc độ chuột hiện tại của bạn? Quá nhanh hay quá chậm? Bạn có thể dễ dàng thay đổi tốc độ chuột trong Windows 10 và Windows 11

Cách 1 – Thay đổi tốc độ chuột trong Windows 10 và Windows 11 trong Cài đặt

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Windows + WILL sau đó tìm kiếm với từ Key con chuộtnhấp chuột Cài đặt chuột trong kết quả tìm kiếm

Nhấn tổ hợp phím Windows + S rồi tìm kiếm bằng từ Key Mouse, nhấp vào Mouse Settings trong kết quả tìm kiếm

Bước 2 – Trong Windows 10, kéo thanh trượt trong phần tốc độ con trỏ sang trái để giảm tốc độ chuột và kéo sang phải để tăng tốc độ chuột (mặc định là 10, chậm nhất là 0 và nhanh nhất là 20)

Thay đổi tốc độ chuột trong Cài đặt trong Windows 10

Trong Windows 11, kéo thanh trượt trên Tốc độ con trỏ chuột sang trái để giảm tốc độ chuột và kéo sang phải để tăng tốc độ chuột (mặc định là 10, chậm nhất là 0 và nhanh nhất là 20)

Thay đổi tốc độ chuột trong Cài đặt trong Windows 11

Mọi thay đổi sẽ được áp dụng ngay lập tức, bạn không cần phải làm gì khác, chỉ cần kéo chuột để thay đổi tốc độ chuột là xong.

Cách 2 – Thay đổi tốc độ chuột trong Windows 10 và Windows 11 trong Thuộc tính chuột

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Windows + WILL sau đó tìm kiếm với từ Key tốc độ chuộtnhấp chuột Thay đổi hiển thị hoặc tốc độ của con trỏ chuột trong kết quả tìm kiếm (nó giống nhau trong Windows 10 và Windows 11)

Nhấn tổ hợp phím Windows + S và tìm kiếm với từ Key Mouse speed, click vào Thay đổi cách hiển thị hoặc tốc độ con trỏ chuột

Bước 2 – Sau khi mở cửa sổ Mouse Properties, hãy chọn tab tùy chọn con trỏ trong menu, điều chỉnh tốc độ chuột bằng cách kéo thanh trượt trên Chọn tốc độ con trỏ trái (để giảm tốc độ chuột) hoặc phải (để tăng tốc độ chuột), rồi nhấn nút. Ứng dụng để áp dụng các thay đổi

Thay đổi tốc độ chuột trong Thuộc tính chuột

Chúc may mắn!!!

Nguồn : thuthuattienich.com

Leave a comment