Cách thay đổi ảnh đại diện avatar Gmail

Ảnh đại diện Gmail hay ảnh đại diện Gmail sẽ giúp người nhận nhanh chóng nhận ra bạn là ai. Làm cách nào để thay đổi ảnh hồ sơ Gmail? Xem hướng dẫn bên dưới!

* Lưu ý: Nếu bạn thay đổi ảnh đại diện trên Gmail thì ảnh đại diện trên các dịch vụ khác của Google như Youtube, Google Drive, Google Photos … cũng sẽ thay đổi theo.

Cách đổi ảnh đại diện tài khoản Gmail trên máy tính

Bước 1: Trong cửa sổ Gmail, nhấp vào ảnh đại diện ảnh đại diện của bạn ở góc trên cùng bên phải, sau đó bấm vào hình máy ảnh bên cạnh ảnh đại diện, cửa sổ ảnh đại diện hiện ra, bấm vào nút Biến đổi

Trong cửa sổ Gmail, bấm vào ảnh đại diện ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải, sau đó bấm vào hình máy ảnh bên cạnh ảnh đại diện, cửa sổ ảnh đại diện hiện ra, bấm vào nút thay đổi

Bước 2 – Bây giờ bạn sẽ có 3 tùy chọn để thay đổi ảnh đại diện của mình bao gồm:

  • Hình minh họa: Sử dụng các hình ảnh hoạt hình dễ thương do Google gợi ý
  • ảnh google: Sử dụng hình ảnh của bạn đã được tải lên Google Photos
  • từ máy tính– Chụp ảnh bằng webcam hoặc tải lên hình ảnh hiện có trên máy tính của bạn

Bây giờ bạn sẽ có 3 tùy chọn để thay đổi ảnh đại diện của mình

Nếu bạn muốn sử dụng hình đại diện cũ của mình, hãy nhấn nút. 3 điểm dọc ở góc trên bên phải của cửa sổ Thay đổi Ảnh Hồ sơ, hãy chọn ảnh hồ sơ trước đósau đó tải về máy rồi upload theo hướng dẫn bên dưới.

Nếu bạn muốn sử dụng ảnh hồ sơ cũ của mình, hãy nhấp vào nút 3 chấm ở góc trên cùng bên phải của cửa sổ Thay đổi ảnh hồ sơ, chọn Ảnh hồ sơ cũ

Ở đây mình sẽ upload ảnh có sẵn trên máy tính nên sẽ chọn tab Từ máy tính → Tải lên từ máy tính → Chọn ảnh muốn đặt làm ảnh đại diện Gmail trên máy tính rồi nhấn nút Mở → Cắt hoặc Xoay nếu muốn sau đó nhấn nút Lưu dưới dạng ảnh hồ sơ → Cuối cùng nhấn nút. tôi hiểu rồi

Vậy là bạn đã đổi ảnh đại diện từ ảnh đại diện Gmail thành công

Cách thay đổi ảnh đại diện của tài khoản Gmail trên điện thoại

Bước 1 – Trong ứng dụng Gmail, nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc trên cùng bên phải, sau đó nhấp vào hình ảnh máy ảnh bên cạnh ảnh hồ sơ của bạn.

Trong ứng dụng Gmail, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc trên cùng bên phải, sau đó chạm vào hình ảnh máy ảnh bên cạnh ảnh hồ sơ của bạn.

Bước 2: Cửa sổ Ảnh hồ sơ xuất hiện, nhấn nút Thay đổi → Chọn ảnh (hoặc chụp ảnh nếu muốn) → Chọn ảnh trên điện thoại → Cắt hoặc xoay nếu muốn rồi nhấn nút Lưu dưới dạng ảnh hồ sơ

Nếu bạn muốn sử dụng lại hình đại diện cũ của mình, hãy nhấn nút thắt… ở góc trên bên phải của cửa sổ Ảnh Hồ sơ, hãy chọn kho lưu trữ album

Nếu bạn muốn sử dụng lại ảnh hồ sơ cũ, hãy nhấn nút… ở góc trên bên phải của cửa sổ Ảnh hồ sơ, chọn File Album

Vậy là bạn đã đổi ảnh đại diện từ ảnh đại diện Gmail thành công

Chúc may mắn!!!

Nguồn : thuthuattienich.com

Leave a comment